Deichman Majorstua

 

Torsdag 29.august

 

18.00–19.00

Med bildeboka som lykt inn i mørke rom

Gro Dahle

 

Hvordan snakker vi med barna våre om vonde og vanskelige tanker og følelser? Og hvordan kan litteraturen bli en fin bro mellom voksne og barn for å håndtere ting vi ofte ikke våger å snakke om. Med utgangspunktet i bildebøkene Sinna Mann fra 2002 som handler om familievold, og 

Blekkspruten fra 2016 som tar for seg incest og seksuelt overgrep, leser og forteller forfatter Gro Dahle om hvordan hun bruker boka som et redskap til å gi barn et språk for vanskelige og vonde følelser. Hvorfor skrive om slike forferdelige ting? Er det heldig eller uheldig for barn å måtte forholde seg til slikt? Hvorfor bruke bildeboka til å ta opp vanskelige og vonde emner? Hvor mye pedagogikk og psykologi tåler en bildebok?

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

https://www.facebook.com/events/627956031030974/